PDF Udskriv

Landbrugshaller & gylletankoverdækning

Tanktoppen til gylletanke er specielt konstrueret, og ud fra beregninger, foreligger der garanti for at tanktoppen kan modstå vind- og snetryk på overfladen.

Tanktoppen monteres ud fra en enkelt søjle i midten af beholderen, og spændes fast i beholderens kant hele vejen rundt.

Ved en overdækning af gylletanken reduceres lugtgener, og mængden af regnvand reduceres til lig nul. Lagerkapaciteten forøges op til 25%.

Kvælstofindholdet forøges med op til 12%, idet ingen ammoniak undviger.

gylletop


Den naturlige ventilation i stalden får man gennem vindnettet.

Vi kan montere vindnet i deres stald, så De kan udnytte den naturlige ventilation, enten fast eller med oprul. Også med motor for automatisk oprul.

stald-2

 

©micTarp  |  Marievej 5  |  3660 Stenløse  |  Mob.:  40 40 88 12  |  Tlf.: +45 47 10 88 12  |   Fax: +45 47 10 88 13  |  e-mail: mictarp@mail.tele.dk

©micTarp  |  Marievej 5  |  3660 Stenløse  |  Mob.:  40 40 88 12  |  Tlf.: +45 47 10 88 12  |   Fax: +45 47 10 88 13  |  e-mail: mictarp@mail.tele.dk